Zakgeheugen

Auteren: 
Ann Godfroid
16 pagina's
ISBN: 
2-87051-059-4
Legal Depot
donderdag, 30 januari, 2014
Prijs: 
€ 0.00 (+ Verzendkosten)
NL

Archieven 14-18: 
het Koninklijk Legermuseum levert de gebruiksaanwijzing

Het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis lanceert “Zakgeheugen”, een nieuwe reeks praktische en thematische gidsen over de collecties van zijn documentatiecentrum. Raadpleeg vanaf nu via de webstek van het museum het eerste deel over het militaire patrimonium.

Een gids

U wenst een onderdeel van het militaire patrimonium te bestuderen, op te waarderen of te restaureren? U wenst dat element te begrijpen, te vrijwaren of te transformeren? U kunt daarvoor nu gebruik maken van een geïllustreerde brochure van 16 bladzijden, die per thema ideeën verschaft en de belangrijkste bibliografische referenties opgeeft.

Over het “militaire patrimonium”

Dankzij dit eerste deel  - “Militair patrimonium” - raakt de vorser vlotter wijs uit het omvangrijke archief, onder andere over de Eerste Wereldoorlog, van het Koninklijk Legermuseum: kaarten en plannen van vestingen gebouwd tussen 1750 en 1910; documenten over de bouw en het onderhoud van militaire kwartieren (1836-1914); inventarissen van de militaire begraafplaatsen uit de Grote Oorlog; postkaarten, toespraken en inhuldigingsprogramma’s met betrekking tot herdenkingsmonumenten of luchtfoto’s en kaarten van de loopgraven van 14-18. Gewapend met een precieze referentie kan de lezer een afspraak in het documentatiecentrum maken en zijn opzoekingen vlot verrichten.

Online

Na de recente onlineplaatsing van de databank van de militaire dossiers biedt het Koninklijk Legermuseum nu een nieuw doeltreffend instrument om het eeuwfeest van de Grote Oorlog  actief voor te bereiden.