Objecten schenken

De rijkdom en de verscheidenheid van de collecties van het Koninklijk Legermuseum dragen ongetwijfeld tot de nationale en internationale faam van de instelling bij. Dankzij een dynamisch en doordacht aanwinstenbeleid (aankoop, schenkingen, depots) breidt het KLM zijn unieke militaire patrimonium steeds verder uit.

U bezit een object, document of foto dat u aan het Museum zou willen schenken? 

Om organisatorische redenen vragen we u deze objecten niet onverwacht aan te bieden.

Wat moet u doen?

Gelieve per e-mail, post of telefoon contact met onze diensten op te nemen, alvorens de objecten of documenten die u wenst te schenken aan te bieden. Foto’s van het stuk, een beschrijving van of informatie over het object en commentaar over de staat van bewaring kunnen ons helpen te bepalen of het in onze collecties past.

Na kennis van deze elementen te hebben genomen, zullen we contact met u opnemen en indien nodig een afspraak regelen.

Voorwaarden en criteria die bepalen of een object al dan niet in onze collecties kan worden opgenomen:

Algemene voorwaarden:

De selectie gebeurt enkel op basis van de museale, sociale of wetenschappelijke waarde m.b.t. het begrijpen van de militaire geschiedenis en de geschiedenis van de conflicten.

Het object moet overeenstemmen met de thema’s die in het KLM worden aangesneden of verband houden met de projecten en opdrachten van de instelling.

In tegenstelling tot een depot betekenen schenkingen of aankopen een eigendomsoverdracht. Schenkingen en aankopen zijn dus definitief.

Speciale voorwaarden voor vuurwapens:

De moderne vuurwapens en munitie, beschreven in de wapenwetgeving van 2006, moeten aan een specifieke reglementering beantwoorden. Moderne vuurwapens zijn wapens vervaardigd na 1 januari 1895.

Het KLM aanvaardt geen anoniem geleverde vuurwapens of munitie.

Contacten:

Voorgestelde documenten, archieven of foto’s (enkel op papieren drager):
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
Documentatiecentrum
Jubelpark 3
1000 Brussel
Tel.: 02/737.79.34 – 02/737.79.31
cdoc.klm-mra@warheritage.be
 

Voorgestelde objecten (uniformen, militair materieel, wapens en artilleriestukken, zwaar materieel, objecten uit het dagelijkse leven m.b.t. de militaire geschiedenis en de conflictgeschiedenis,…):
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
Dienst Administratief en Technisch Collectiebeheer
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
Jubelpark 3
1000 Brussel
Tel.: 02/737.78.20
loan@warheritage.be