Fototheek

Het Legermuseum bewaart honderdduizenden foto’s over een eeuw geschiedenis (1860-1960).

De verzameling bestaat uit glazen fotoplaten (negatieven en positieven), foto’s die in het verleden werden afgedrukt en recente opnames.

De kern van de collectie betreft de Eerste Wereldoorlog. De verzameling bevat vooral de productie van de fotografische dienst van het Belgische leger, die in 1926 werd ontbonden. De fototheek van het Koninklijk Legermuseum werd in de loop der tijd met privécollecties uitgebreid.

Deze omvangrijke fotografische documentatie betreft sleutelmomenten, zoals de expeditie in Mexico in 1864-1867 (de collectie-Aubert), de twee wereldoorlogen, de oorlog in Korea en de onafhankelijkheid van Congo. De collectiestukken zijn geklasseerd per land, per periode en per thema (bijv.: België, 14-18, artillerie) en kunnen in de leeszaal worden geraadpleegd.

Het documentatiecentrum bezit ook een uitgebreide verzameling luchtfoto’s uit de Eerste Wereldoorlog, geklasseerd per plaats en gedateerd. Het gaat hier bijna uitsluitend om Belgisch materiaal.

Postkaarten

Het documentatiecentrum bewaart duizenden oude postkaarten, vooral uitgegeven tussen 1900 en 1920, de gouden tijd voor dit medium. Het gaat essentieel om geïllustreerde kaarten met een toeristisch, artistiek of humoristisch kantje. De verzameling werd in de loop der tijd samengesteld aan de hand van schenkingen of aankopen.

De postkaarten zijn vooral nuttig bij uniformologische of architecturale studies. Tijdens de Eerste Wereldoorlog worden heel wat postkaarten uitgewisseld. Ze hebben niet enkel een iconografische waarde; ook de boodschappen die ze overbrengen zijn een belangrijke bron van historische informatie.

Films 

Het KLM bewaart geen films. Alle historische films van het KLM en Defensie zijn of worden overgedragen aan Cinematek.