Technische bibliotheken

Technische bibliotheken

Het KLM beschikt ook over drie technische bibliotheken, gespecialiseerd in respectievelijk luchtvaart, marine en landmateriaal. De luchtvaart- en marinebibliotheken zijn eveneens ontsloten via “Bibpro”. De consultatie kan evenwel enkel na afspraak en gebeurt in andere lokalen dan de leeszaal van het documentatiecentrum.

Voor inlichtingen en afspraken:

Luchtvaart: docu.aelr@warheritage.be

Marine: navidoc@warheritage.be (zie: www.navidoc-marines.be)

Landmateriaal: via 02/737.79.75

Databank met informatie over militaire vliegtuigen verloren boven België in de Tweede Wereldoorlog

Het Museum stelt een gegevensbank ter beschikking met informatie over duizenden vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog die boven België verloren gingen of neergehaald werden (3 september 1939 – 8 mei 1945).

Voor elk vliegtuig zijn de volgende inlichtingen beschikbaar: datum en plaats van het incident, nationaliteit en type vliegtuig, info betreffende vlucht en bemanning en eventueel de omstandigheden waarin het vliegtuig verloren ging. De databank wordt regelmatig bijgewerkt.

Kaarten verschaffen de geografisch situatie van het incident. Het bijwerken van de gegevensbank is een voortdurend proces omdat er regelmatig nieuwe of bijkomende inlichtingen vrijkomen.