Bibliotheek

Boeken en tijdschriften

Het documentatiecentrum beschikt over een rijke bibliotheek van zo’n

300.000 boekdelen, alsook gespecialiseerde tijdschriften over militaire en oorlogsgeschiedenis. Het zwaartepunt ligt bij de 19e en 20e eeuw (in bijzonder de napoleontische periode en de beide wereldoorlogen). De collectie is ruimer dan de Belgische geschiedenis. Veel aandacht gaat immers naar de militaire geschiedenis van landen als Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Nederland, de Verenigde Staten, .... waarvan de militaire geschiedenis met de Belgische verweven is.

Er is een kostbare reserve van oudere werken (voor 1850), in het bijzonder de collectie-Brouwet over de napoleontische tijd en de collectie-Wauwermans over vestingkunde.

De bezoekers kunnen de catalogus boeken, tijdschriften en kranten via een databank (“BibPro”) in de leeszaal  raadplegen, alsook online (login : visitor of Sign In as guest)                                                        

Kranten en geïllustreerde kranten

De collectie Belgische en buitenlandse kranten van de Franse revolutie tot heden is weinig bekend bij het grote publiek.
Het documentatiecentrum beschikt ook over een indrukwekkende verzameling frontpers, zowel in het Nederlands als in het Frans.
De Belgische pers van beide wereldoorlogen (zowel de clandestiene als de gecensureerde pers tijdens de bezetting) werd gedigitaliseerd en kan worden geraadpleegd via :

http://warpress.cegesoma.be/nl

Het KLM was een partner in dit project.

Enkele nuttige referenties:

NAUWELAERTS N., 1982 : Repertorium van de nieuwsbladen bewaard in het Koninklijk Legermuseum. Travaux du centre d’histoire militaire, n°17. Musée royal de l’Armée.

BERTRAND F., 1971 : La presse francophone de tranchée au front belge, 1914-1918. Travaux du centre d’histoire militaire, n°8. Musée royal de l’Armée.

BULTHE G., 1971 : De Vlaamse loopgravenpers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Travaux du centre d’histoire militaire, n°7. Musée royal de l’Armée.