Persoonlijke militaire dossiers

Op zoek naar een voorouder die in het Belgische leger heeft gediend?

Deze databank helpt u daarbij.

Het KLM bewaart de dossiers van de officieren die vóór 1900 (en ongeveer vanaf 1785) zijn geboren, evenals die van de onderofficieren en soldaten die tussen 1845 en 1888 zijn geboren.

U beschikt best over de volledige naam van uw voorouder, evenals over zijn geboortedatum. Opgelet: schrijf de namen steeds aan elkaar vast in de databank (dus bijvoorbeeld Vanpimperzele in plaats van Van Pimperzele). Let ook op met voornamen: het kwam vroeger nogal eens voor dat iemand in de dagelijkse omgang niet bij de eerste voornaam werd genoemd, maar bij de tweede of derde. Om te weten te komen of het KLM in het bezit is van het dossier van uw voorouder, is de geboortedatum daarom een betrouwbaardere aanwijzing dan de voornaam.

Als u via de databank ontdekt heeft dat het KLM het door u gezochte dossier bezit, bent u hartelijk welkom in onze leeszaal om er het dossier aan te vragen en in te kijken.

Het inkijken is niet aan beperkingen onderworpen, behalve voor de dossiers van officieren die minder dan 120 jaar geleden werden geboren. Daarvoor heeft u de schriftelijke toelating nodig van het Centrum voor Historische Documentatie van de Krijgsmacht in Evere, attest dat u vervolgens aan de leeszaalverantwoordelijke van het KLM moet voorleggen.

In het Documentatiecentrum te Evere worden tevens de dossiers bewaard van de officieren geboren na 1900.

U kunt zich wenden tot:

Centrum voor Historische Documentatie van de Krijgsmacht
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 Evere
Tel : + 32 (0) 2 443 15 52
info.ca@mil.be

Voor het inkijken van dossiers van onderofficieren/soldaten geboren na 1888 kunt u zich rechtstreeks wenden tot:

DGHR - HRA-E/N/Arch
Kwartier Koningin Elisabeth
Blok 6 C
Eversestraat 1
1140 Evere
Arch@mil.be