Zaal Wapens en harnassen

Een spectaculaire verzameling oude wapens en harnassen toont de (technische) evolutie van de bewapening.
De zaal illustreert de periode van de middeleeuwen tot het einde van de 18e eeuw. De kern van de collectie is afkomstig van de hertogen van Bourgondië en de Spaanse Habsburgers, die onder Keizer Karel (1500-1558) hun hoogdagen beleefden. Keizer Karel stond aan het hoofd van een rijk “waarin de zon nooit onder ging” en dat hij onder andere vanuit zijn paleis in Brussel bestuurde.

De opstelling presenteert de defensieve bewapening van de middeleeuwse ridder. De bescherming evolueert van een eenvoudige maliënkolder naar een volharnas, over gedeeltelijke uitrustingen die het bovenlichaam of de dijen bedekken. In de 17e eeuw verschijnen lederen jassen die met handschoenen, bescherming voor armen en benen, een kuras en een stormhoed worden gedragen.

Wapens zijn steeds voorbeelden van spitstechnologie geweest. Voor oude wapens is dat niet anders, of het nu om artillerie, vuurwapens of blanke wapens gaat.

Wapens zijn niet enkel aan de oorlog verbonden; ook tijdens de vrijetijdsbesteding worden ze gebruikt. Daarvan getuigen een mooi kinderharnas, tornooiwapens, jachtwapens en kruithoorns.