Antarctica

    
De zaal "Antarctica" illustreert de ontdekkingstochten die ons land, in nauwe samenwerking met Defensie, op het witte continent heeft gevoerd. Aan de hand van een moderne en dynamische scenografie reist de bezoeker door de tijd: van de omzwervingen van de Belgica in 1897-1899 over de Koning-Boudewijnbasis in de jaren 1957-1960 tot de huidige Prinses-Elisabethbasis.
Met deze opstelling is het Museum de enige Belgische instelling die nooit eerder getoonde objecten van de Belgica-expeditie presenteert.

De ruimte "Antarctica" is een realisatie van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, in samenwerking met: Defensie, het Belgisch Poolsecretariaat, BELSPO, de Regie der Gebouwen, het Museum voor Natuurwetenschappen en de families de Gerlache en Lecointe.

(Foto's: copyright Defensie)