Prentenkabinet

Het prentenkabinet bewaart de iconografie op papier van het KLM: een omvangrijke verzameling grafiek (ruw geschat zo’n 40.000 kopergravures, steendrukken, etsen e.a.) naast tekeningen, schetsen en aquarellen (ongeveer 1.700 werken) van bij naam gekende kunstenaars.

De collectie, oorspronkelijk bestaande uit enkele albums met prenten van buitenlandse uniformen, groeide (en groeit nog steeds) aan door tal van aanwinsten (giften, aankopen), o.a. de collecties-Titeca, Cavens, Brouwet en Ribaucourt, de laatste twee in het bijzonder over het Eerste en Tweede Franse Keizerrijk.

Het klassement van de collectie op papier

De verzameling van het prentenkabinet is ingedeeld per land, vervolgens per historische periode en ten slotte per thema. Het kunstenaarsoeuvre wordt momenteel opgesplitst per land, per periode (Eerste en Tweede Wereldoorlog) en vervolgens alfabetisch per naam.

Het publiek is vandaag nog gedeeltelijk aangewezen op een ouderwets fichesysteem in de leeszaal om op trefwoord, portret of auteur afbeeldingen op te zoeken. Steeds meer werken kunnen worden geraadpleegd via onze online databank CollecPro (momenteel offline).

Affiches

Het Legermuseum bewaart ook een grote collectie affiches, daterend van het einde van de 18e eeuw tot heden en bijzonder rijk voor wat de twee wereldoorlogen betreft.
De reproducties in miniatuur (5 x 8 cm) van alle affiches kunnen rechtstreeks in de leeszaal worden geraadpleegd. Ze zijn geklasseerd per periode, per land en per thema.

De site van het Jubelpark en het Koninklijk Legermuseum

Het prentenkabinet bewaart ook materiaal over de ontwikkeling van de site van het Jubelpark en van het Legermuseum (dat er sinds 1923 is gevestigd).

Praktische informatie

Raadpleging van het prentenkabinet kan enkel na afspraak.
De collectiebeheerder kan worden gecontacteerd via 02/737.79.30 of vera.bras@warheritage.be.