Archief

Het Koninklijk Legermuseum bewaart de historische archieven van het Ministerie van Defensie tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Het archief van Defensie na deze datum is beschikbaar in het documentatiecentrum van het Belgisch Leger in Evere :

Kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, 1140 Evere; info.ca@mil.be .

Het Koninklijk Legermuseum bewaart voorts ook nog een aantal privé-archieven m.b.t. de Belgische militaire geschiedenis.

Het archief van het KLM wordt ontsloten door een reeks gepubliceerde en ongepubliceerde inventarissen, die in de leeszaal kunnen worden geraadpleegd. Een aantal van deze inventarissen is gedigitaliseerd. (Zie hieronder)

De archieven van Moskou

De in 2002 gerepatrieerde “archieven van Moskou”, die een rijke bron zijn voor de Belgische militaire geschiedenis (in het bijzonder tijdens de Eerste Wereldoorlog en het interbellum), worden ontsloten door een databank die in de leeszaal ter beschikking staat.

Persoonlijke militaire dossiers

Bijzonder veel bezoekers zijn geïnteresseerd in de eigen familiegeschiedenis en op zoek naar een voorouder in het Belgische leger. Het KLM bezit de dossiers van alle officieren geboren voor 1900 alsook de dossiers van onderofficieren en soldaten geboren tussen 1845 en 1888. De databank van deze dossiers is online. Klik hier om te zoeken en voor meer informatie over wat waar wordt bewaard.

De raadpleging van de dossiers van officieren waarvan de geboortedatum minder dan 120 jaar geleden is, is onderworpen aan de toelating van het hoger genoemde documentatiecentrum van het Belgisch Leger in Evere, waar tevens de dossiers worden bewaard van de officieren geboren na 1900.

De dossiers van onderofficieren en soldaten geboren na 1888 worden eveneens te Evere bewaard.

Contact:

Ministerie van Defensie – DGHR: HRG-A/N (Ondersectie "Notariaat")

(Kwartier Koningin Elisabeth

Eversestraat 1, 1140 Evere

arch@mil.be

 

Berichten en proclamaties

Het documentatiecentrum bewaart een uitgebreide verzameling berichten en proclamaties van de 18e eeuw tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het deel met de grootste historische waarde betreft de Oostenrijkse periode, de Brabantse Omwenteling en de twee wereldoorlogen.

Ter herinnering: een officieel bericht, een proclamatie of een waarschuwing is een document dat door de wettelijke of feitelijke (bezetter) overheid ter attentie van de bevolking wordt gepubliceerd. Een affiche, daarentegen, heeft een iconografische inhoud.