Zaal 14-18

De twee zalen gewijd aan de Eerste Wereldoorlog huisvesten de grootste en meest verscheiden verzameling over het onderwerp ter wereld. Met uitzondering van Griekenland en Bulgarije zijn alle landen die aan het conflict hebben deelgenomen, vertegenwoordigd. Voor verschillende naties, zoals België, Duitsland, Rusland, Portugal, Siam, evenals voor de Tsjechische legioenen, zijn de objecten die hier worden tentoongesteld uiterst zeldzaam en dikwijls uniek ter wereld.

Een referentiecollectie op wereldniveau

Het Koninklijk Legermuseum bezit één van de grootste referentiecollecties over de Eerste Wereldoorlog ter wereld. De kanonnen, snelvuurwapens en pantsers dragen dikwijls nog hun originele beschildering. De vlammen- en bommenwerpers getuigen dan weer van de nieuwe uitvindingen en technische verbeteringen die op de slagvelden verschenen.
De invoering van tenues in onopvallende kleuren en de nieuwe individuele beschermmiddelen (kurassen, helmen) komen ook ruimschoots aan bod.
Verschillende landen, verschillende objecten: de wapens, uniformen en andere uitrustingsstukken worden aangevuld met foto’s en persoonlijke bezittingen.

In tegenstelling tot hun Britse collega’s of de meeste Franse soldaten hadden de Belgische manschappen geen contact met hun familie. Het grootste deel van het Belgische grondgebied werd inderdaad vier jaar lang door Duitsland bezet en de bevolking leed onder een streng regime, zoals valt af te leiden uit Duitse affiches, rantsoeneringszegels en souvenirs aan de overzeese voedselhulp.

Het Koninklijk Legermuseum bezit ook een indrukwekkende kunstcollectie  met betrekking tot de Grote Oorlog. Belgische en buitenlandse kunstenaars hebben, elk op hun eigen wijze, het leven aan het front en de verwoeste landschappen weergegeven of de verveling in de krijgsgevangenkampen en het lijden van de vluchtende bevolking geïllustreerd.