Oorlog, bezetting, bevrijding’ : de grootste nationale overzichtstentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog

Te ontdekken vanaf 9 mei 2019!

De grootste tentoonstelling 40-45 in België 

Op de kernsite van het War Heritage Institute, het Koninklijk Legermuseum, wordt de meest controversiële periode in de Belgische Geschiedenis uitgevouwen over 1500 m2. Een immersieve enscenering met visuele documenten, zeldzame getuigenissen en meer dan 2000 collectiestukken zet jong en oud aan tot nadenken. Deze nieuwe ruimte is een vernieuwende en verrassende aanvulling op de bestaande, onlangs gemoderniseerde, tentoonstelling over het interbellum en het begin van de Tweede Wereldoorlog. In totaal schetsen meer dan 2000 collectiestukken, verspreid over 3000 m2, deze beladen periode in onze geschiedenis. 

Geschiedenis zonder taboes

In deze nieuwe permanente tentoonstelling toont het War Heritage Institute op historisch genuanceerde wijze niet alleen de militaire gebeurtenissen, maar ook de maatschappelijke, politieke, economische en menselijke gevolgen van de oorlog. De tentoonstelling is opgebouwd rond 4 nieuwe thema’s: de bezetting en de bevrijding van het land (1940-1944), het einde van de oorlog in Europa en in Azië (1944-1945), de nationaalsocialistische repressie en de vervolging, en het genocidebeleid (1933-1945). Taboekwesties worden hierbij niet vermeden: de Belgische instellingen, de rol van de koning, het verzet, de collaboratie, de Jodenvervolging, de repressie … komen allemaal aan bod in een Europese context.

Gratis toegang op de eerste openingszondag 

De tentoonstelling is toegankelijk voor het publiek vanaf donderdag 9 mei. Op zondag 12 mei kan iedereen het Koninklijk Legermuseum gratis komen bezoeken, om de inhuldiging van de tentoonstelling te vieren. Een niet te missen afspraak met onze geschiedenis! 

Een referentiewerk 

Een nieuw referentiewerk, geschreven door historici en specialisten van het WHI en van verschillende universiteiten, draagt bij aan het debat over de sombere oorlogsjaren en maakt een balans op. Het boek Oorlog, Bezetting, Bevrijding, België 1940-1945,samengesteld door de tentoonstellingscommissarissen, Wannes Devos en Kevin Gony, wordt uitgegeven door Lannoo. 

 

Het hele herdenkingsprogramma voor 75 jaar Bevrijding in één enkele klik

Het publiek zal een jaar lang in het hele land kunnen genieten van een grote keuze aan geleide bezoeken en herdenkingen in het kader van de Tweede Wereldoorlog. Ontdek het programma en de talrijke partners op www.belgiumremembers44-45.be.

 

Praktische informatie

Tentoonstelling « Oorlog, Bezetting, Bevrijding » : vanaf donderdag 9 mei 2019

Gratis toegang op zondag 12 mei 2019 van 9 tot 17 uur

Waar: War Heritage Institute - site Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, Jubelpark 3 1000 Brussel 

 

www.warheritage14-18 .be - www.klm-mra.be– belgiumremembers44-45.be 

Met de steun van de Regie der Gebouwen en de Nationale Loterij