Heropening CEDOC voor Externe Bezoekers

Vanaf 8 december 2020 is de leeszaal geopend voor het ruime publiek.

De consultatie zal onder strikte voorwaarden gebeuren, dit om de gezondheid van iedereen te kunnen waarborgen.

Vermits het CEDOC met een verminderde personeelsbezetting ter plaatse werkt en het aantal plaatsen voor bezoekers beperkt is om de “social distancing” te kunnen waarborgen, vragen we de bezoekers om hun aanvraag voor een bezoek tijdig aan te vragen. Er moeten minstens twee volle werkdagen zijn tussen de aanvraag en de dag van consultatie (dus bijvoorbeeld ten laatste op maandagavond voor een raadpleging op donderdag). Er zullen geen uitzonderingen toegekend worden. Men kan aangeven op welke dag men de documenten wenst te raadplegen. Het beste is enkele mogelijke data op te geven. In de mate van het mogelijke zal hiermee rekening gehouden worden.

1° Wie documenten wil raadplegen, stuurt twee werkdagen op voorhand een mail naar het adres reservaties.cdoc@warheritage.be, met vermelding van de gewenste datum van consultatie. Het formulier voor de aanvraag van documenten (link) kan tegelijk meegestuurd worden. Wie nog niet over een geldige lezerskaart beschikt, zendt tegelijk ook het ingevulde inschrijvingsformulier (link) mee: het bezoek aan de leeszaal is voortaan gratis, maar de inschrijving blijft verplicht. De bezoeker zal een bevestigingsmail krijgen met vermelding van datum en uur waarop hij CEDOC bezoeken kan. De verantwoordelijke van CEDOC behoudt zich het recht voor om het aantal documenten te beperken.

2° Via cdoc.klm-mra@warheritage.be kan de bezoeker om informatie vragen. Met reserveringen via dit adres zal geen rekening gehouden worden. Via dit adres kan u wel voorafgaand om informatie vragen om uw bezoek voor te bereiden en het formulier voor de aanvraag van documenten te kunnen invullen.

3° De deur van CEDOC zal gesloten zijn. U wordt verzocht om aan te bellen. Indien uw naam op de lijst voorkomt, zal een personeelslid u de deur openen.

4° U wordt verzocht om zonder veel handbagage te reizen, maar wel uw eigen potlood of computer mee te nemen. Er zullen geen potloden verstrekt worden.

5° De lezer installeert zich aan de hem aangewezen tafel. Na consultatie zal hij de documenten op het daartoe aangewezen karretje of meubel leggen dat als “quarantaineplek” zal fungeren.

6° Er worden voorlopig uitzonderlijk geen kopiekaarten meer verkocht. De bezoekers worden verwezen naar het aangepaste leeszaalreglement en aangepaste repro-tarieven.